Mikotoksyny

Filtry:  Filtry

Mikotoksyny w żywności mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo ludzi. Mikotoksyny to produkty wtórnego metabolizmu grzybów strzępkowych (pleśni), wytwarzane jako produktu uboczny w procesach metabolicznych lub jako substancje służące celom obronnym. Wyróżnić można wiele rodzajów mikotoksyn. Wzrost pleśni odbywa się w szerokiej gamie produktów spożywczych i w różnych środowiskach, a wytwarzane przez nie mikotoksyny mogą mieć silne działanie toksyczne oraz właściwości mutagenne i teratogenne. Mikotoksyny w żywności i w paszach stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, jak również mogą wywoływać negatywne skutki ekonomiczne.

Produkt został dodany do koszyka: