Pobór próby

O powodzeniu całego procesu badania i ostatecznego wyniku decyduje już pierwszy krok jakim jest prawidłowo przeprowadzony pobór próby. Mówiąc o prawidłowym procesie pobierania próbek mówimy wtedy kiedy pobrana próbka dobrze reprezentuje cechy próbkowanego materiału by w oparciu o zmierzoną wartość tej cechy możliwie wiarygodnie scharakteryzowały właściwość pobranego materiału. Pobieranie próbek stanowi ponad 66% całkowitego błędu analizy.

Filtry
Produkt został dodany do koszyka: