Strefa wiedzy

Strefa wiedzy


Badanie ATP

Badanie ATP (adenozynotrifosforanu) jest szeroko stosowane w różnych dziedzinach nauki i przemysłu do oceny obecności i aktywności biologicznej organizmów,...

Luminometry i Luminometry: Wprowadzenie

Luminometry to technika analityczna, która umożliwia pomiar intensywności światła emitowanego przez różne substancje chemiczne podczas reakcji chemiluminescencyjnych. Urządzenia używane...