Luminometry

Czym jest i jak działa Luminometr?
Jest to narzędzie dokonujące pomiaru bioluminescencji ATP. To mieszczące się w dłoni urządzenie umożliwia stworzenie prostego, łatwo dostępnego i efektywnego systemu kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym. System poboru oraz wstępnego przygotowania próbek jest uproszczony ze względu na zastosowanie wymazówek z zawartymi w nich reagentami.
Luminometr zawiera komorę pomiarową, detektor, układ przetwarzający sygnał optyczny na elektryczny. Wynik podawany jest w postaci umownych jednostek RLU (ang. relative light units). Obecność ATP w próbkach pobranych ze środowiska produkcyjnego wskazuje na występowanie zanieczyszczeń organicznych w tym na pozostałości roślinne, zwierzęce oraz mikroorganizmy. O wyższości metody bioluminescencji nad metodami referencyjnymi (hodowlanymi) świadczy nie tylko określenie obecności żywych drobnoustrojów, ale także innych substancji będących doskonałą pożywką dla mikroorganizmów.
Rozwój nowych technologii przetwórstwa spożywczego oraz pojawianie się innowacyjnych produktów wiąże się z olbrzymim naciskiem, jaki kładzie się na bezpieczeństwo żywności. Dlatego też stale poszukuje się szybkich i czułych technik monitorujących obecność drobnoustrojów w środowisku produkcyjnym i gotowych produktach spożywczych. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań coraz większą popularność zyskuje bioluminescencyjna metoda oznaczania ATP. Hygiena jako lider technologii ATP posiada szerokie portfolio zarówno urządzeń jak i specjalistycznych wymazówek do pomiaru.

Filtry
Produkt został dodany do koszyka: