Luminometry

Filters:  Filtry

Czym jest i jak działa Luminometr?
Jest to narzędzie dokonujące pomiaru bioluminescencji ATP. To mieszczące się w dłoni urządzenie umożliwia stworzenie prostego, łatwo dostępnego i efektywnego systemu kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym. System poboru oraz wstępnego przygotowania próbek jest uproszczony ze względu na zastosowanie wymazówek z zawartymi w nich reagentami.
Luminometr zawiera komorę pomiarową, detektor, układ przetwarzający sygnał optyczny na elektryczny. Wynik podawany jest w postaci umownych jednostek RLU (ang. relative light units). Obecność ATP w próbkach pobranych ze środowiska produkcyjnego wskazuje na występowanie zanieczyszczeń organicznych w tym na pozostałości roślinne, zwierzęce oraz mikroorganizmy. O wyższości metody bioluminescencji nad metodami referencyjnymi (hodowlanymi) świadczy nie tylko określenie obecności żywych drobnoustrojów, ale także innych substancji będących doskonałą pożywką dla mikroorganizmów.

Produkt został dodany do koszyka: