MicroSnap Total Count – wymazówka testowa

Opis

MicroSnap Total jest szybkim testem do ilościowego oznaczania bakterii.

W teście tym zastosowano nowoczesną reakcję bioluminogenną w wyniku której generowane jest światło będące rezultatem oddziaływania enzymu/enzymów ze specyficznie dobranym substratem.

Wytworzone fotony światła są następnie mierzone za pomocą luminometru. Mikroorganizmy są wykrywane w czasie 6-8 godz., co umożliwia uzyskanie wyniku w trakcie jednej zmiany.

Możesz lubić także…