MicroSnap Enterobacteriaceae – wymazówka testowa

Opis

MicroSnap EB jest szybkim testem do ilościowego oznaczania bakterii Enterobacteriaceae (EB).

W teście tym zastosowano nowoczesną reakcję bioluminogenną, w wyniku której generowane jest światło będące rezultatem oddziaływania enzymu/enzymów specyficznych dla EB, ze specyficznie dobranym substratem.

Wytworzone fotony światła są następnie mierzone za pomocą luminometru. Mikroorganizmy są wykrywane w czasie 6-8 godz., co umożliwia uzyskanie wyniku w trakcie jednego dnia/zmiany.

Możesz lubić także…