InSite Salmonella Test, test do wykrywania Salmonella w wymazach z powierzchni – 50 sztuk

Opis

InSite Salmonella jest szybkim i łatwym testem do wykrywania Salmonella spp., w środowisku związanym z produkcją żywności. Tester zawiera ciekłe medium złożone z akceleratorów wzrostu i związków chromogennych, reagujących selektywnie z Salmonella spp.

Zmiana koloru z różowego na jasnożółty, w ciągu 24 – 48 godz., świadczy o przypuszczalnej obecności Salmonella spp.

Możesz lubić także…