InSite Listeria Test, test do wykrywania Listeria w wymazach z powierzchni – 50 szt.

Opis

InSite Listeria jest szybkim i łatwym testem do wykrywania Listeria spp., w środowisku związanym z produkcją żywności. Tester zawiera ciekłe medium złożone z akceleratorów wzrostu i związków chromogennych, reagujących selektywnie z Listeria spp. Zmiana koloru z żółtego na zgniłozielony w ciągu 24 – 48 godzin, świadczy o przypuszczalnej obecności Listeria.

.

 

Możesz lubić także…