Fumonizyny

Filters:  Filtry

Fumonizyny należą do mikotoksyn wytwarzanych przez pleśnie Fusarium moniliforme i Fusarium proliferatum. Pleśnie atakują wszystkie części kukurydzy i ryż Fumonizyny w różnym stopniu oddziałują na poszczególne gatunki zwierząt, a w przypadku ludzi powodują raka przełyku.

Produkt został dodany do koszyka: