Wymazówki ATP - mikrobiologia

Filtry:  Filtry

Czym są wymazówki MicroSnap?
Służą do oznaczeń mikrobiologicznych są szybkim narzędziem opartym o reakcję bioluminescencji. Wymazówki służą do wykrywania i ilościowego oznaczania bakterii i drobnoustrojów w czasie krótszym niż 8 godzin. Do zastosowania metody bioluminescencji niezbędna jest wymazówka z podłożem namnażającym oraz test zawierający niezbędna substraty. W wyniku zachodzącej reakcji emitowane jest światło, którego intensywność mierzona jest przez luminometry EnSure. Luminometr wyświetla wynik w postaci RLU, który możemy skorelować z liczbą jednostek tworzących kolonie. Metoda z zastosowaniem wymazówek MicroSnap i Luminometr EnSure posiada walidację AOAC.

Produkt został dodany do koszyka: