Wykrywanie pozostałości białka

Filtry:  Filtry

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu dekontaminacji, wszystkie jego etapy powinny być kontrolowane i poddane walidacji. System kontrolny obejmuje wszystkie krytyczne punkty procesu – miejsca, które decydują o jakości całej procedury oraz przy których istnieje możliwość popełnienia błędu, a w efekcie brakuje skuteczności procesu dekontaminacji. W naszej ofercie znajdą Państwo testy wykrywające pozostałości białkowe o rożnej czułości.

Produkt został dodany do koszyka: